De stichting kent een bestuur welk bestaat uit leden die, geheel op vrijwillige basis, meewerken aan de doelstellingen van Aktie ’68. Zij ontvangen dan ook géén vergoeding voor hun diensten. Alle financiële middelen worden zo volledig benut voor de goede doelen.

Bestuursfuncties en (neven)functies:

naam  functie

nevenfunctie

Suzan Savelkoul

werkzaam in ziekenhuiswezen Voorzitter

Rob Op den Kamp

werkzaam bij bankwezen Vice-voorzitter
Bestuurslid Stichting Ontmoeting
De Huis kamer Eindhoven
Recreatieteam welk ontspannings-
activiteiten organiseert
José Grouwels met pensioen Bestuurslid
Vrijwilligster Pergamijn Echt
Toos Knaapen met pensioen Secretaris
Lid klankbordgroep herinrichting
Oranjeplein-Koningsplein Maastricht
Pedro Durlinger werkzaam bij landelijk telecom bedrijf Bestuurslid
Voorzitter Ouderraad Middelbare
School Maastricht.
Klankbord participant Voortgezet
Onderwijs Maastricht.
Lei Curfs met pensioen Bestuurslid
Lid fanfare
Actief lid parochiekerk
Vrijwilliger logistiek bedrijf
Henri Janssen werkzaam bij bankwezen 2e penningmeester
Vicevoorzitter Carnavalsvereniging
De Tempeleers.
Secretaris goede doelen stichting
Frans Passier met pensioen Bestuurslid
Vrijwilliger Rode Kruis en
Zonnebloem.

De volgende personen zijn als Adviseur aan de stichting verbonden, zij dragen onze doelstelling een warm hart toe en zijn altijd voor ons bereikbaar;

Theo Bovens Commissaris van de Koning (Gouverneur)
Peter Dolmans Commissaris Politie Limburg-Zuid
Jozef Goumans Advocaat
Hans Achten Notaris