Stichting Aktie ’68 is een ANBI. Wat is dat?

De Belastingdienst heeft Aktie ’68 aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Mocht u een donatie overwegen dan stellen wij dat zeer op prijs.
Ons bankrekeningnummer (IBAN) : NL15SNSB0871945789

Als ANBI publiceert zij navolgende gegevens:

  • de naam van de instelling: Stichting Aktie 68
  • het RSIN/fiscaal nummer is, zie Contact
  • het post- of bezoekadres van de instelling, zie Contact
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI, zie Doelstelling
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan:
  • Sedert 1994 heeft het bestuur zich ten doel gesteld om over een vermogen van ca 1 mioEur te kunnen beschikken. Dit besluit was destijds ingegeven door de toen al zichtbare onzekere toekomst van de kledinginzameling in zijn algemeenheid.
Ondanks het (verwachte) lage resultaat van de kledinginzameling heeft het bestuur de afgelopen jaren het bestedingsniveau t.b.v. onze doelstelling op een gelijk niveau kunnen handhaven (> 100 kEur/jaar). Dit is mogelijk o.b.v. de rente inkomsten uit het vermogen.
Hiernaast is bestuur al meerdere jaren focus aan het brengen  op container inzameling, om in toekomst niet geheel afhankelijk te zijn van rente opbrengsten en het beoogde bestedingsniveau (> 100 kEur/jaar) te continueren.
  • de functie van de bestuurders, zie We stellen ons voor
  • het beloningsbeleid:
  • De stichting kent een bestuur welk bestaat uit leden die, geheel op vrijwillige basis, meewerken aan de doelstellingen van Aktie ’68. Zij ontvangen geen vergoeding. De stichting heeft personeel in loondienst (2015; 2 fte), zij ontvangen hun beloning conform de CAO Gemeenten.
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, zie ‘documenten

Een financiële verantwoording treft u aan in de rubriek ‘documenten‘.

 

image001