Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen alleen worden ingezonden via emailadres secretariaat@stichtingaktie68.nl

Deze dienen een concreet plan te bevatten en onderbouwd te zijn met een begroting.

Het Bestuur komt vrijwel maandelijks in vergadering bijeen en bespreekt dan ook de ontvangen aanvragen. U kunt rekenen op een snelle reactie!